Keskitason YKI – kirjoittaminen

TULE OPISKELIJAKSI GIMARAAN! Come to Study with Gimara!

On tavallista, että opiskelijat ovat ”valmiita” nopeasti kirjoittamisen testissä. Testistä ei kuitenkaan pääse juomaan kahvia ennen kuin 55 minuuttia on loppu, joten käytä koko aika kirjoittamiseen.

Kirjoittamisen tehtäviä on yleensä 3-4. Ne ovat kaikki oikeita aikuisen elämän tekstilajeja, sellaisia tekstejä, joita ehkä joudut kirjoittamaan oikeassa elämässä. Tällaisia tekstejä on esimerkiksi viesti ystävälle, sähköposti isännöitsijälle, ilmoittautuminen kurssille, mielipide, ilmoitus naapureille.

Gimaran vinkit kirjoittamiseen:

  1. Kello on sinun paras kaveri. Kun saat tehtävät, mieti, kuinka paljon käytät aikaa tehtäviin. Sinun täytyy saada kaikki tehtävät valmiiksi.
  2. Lue tehtävänanto tarkasti. Mitä kirjoitat? Kenelle kirjoitat? Varmista, että kirjoitat kaikki pyydetyt asiat ja että tekstilaji on oikein. Esimerkiksi kutsussa täytyy olla tiedot: Mikä juhla? Missä? Milloin? Kuka kutsuu?
  3. Kirjoita ensin vapaasti teksti. Älä pysähdy miettimään, onko se oikein vai väärin. Jos sinulla jää aikaa, voit lukea tekstin tarkasti lopuksi.
  4. Näytä, mitä osaat ja älä pelkää virheitä.
  5. Kirjoita selvästi ja käytä lyijykynää.

English

It is very common, that the test attendees are quickly ”ready” in the writing part. However you are not able to go and drink coffee before the 55 minutes is full, so use the whole time for writing.

Usually there are 3-4 writing assignments. They are all real adult life text genres. Texts that you might need to write in real life as well. Texts could be for example message to a friend, email to the house management office, registration to a course, opinion, announcement to neighbors.

Gimara’s tips for writing:

  1. Clock is your best friend. When you get the tasks, think how much time you will use for each task. You have to finish all the tasks.
  2. Read the assignment carefully. What do you write? To whom you write? Make sure that you write all the things asked and that you follow the genre. For example if it is an invitation, there must be the following information: What party? Where? When? Who is inviting?
  3. First write freely. Don’t stop to think if your spelling or grammar is right or wrong. If you have time in the end, you can read the text carefully and correct the misspellings.
  4. Show what you know and don’t be scared of the mistakes.
  5. Write clearly and use a pencil.

 

LUE LISÄÄ TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN / Text understanding 
LUE LISÄÄ PUHUMINEN / Speaking 
LUE LISÄÄ PUHEEN YMMÄRTÄMINEN / Understanding the Speech 
TULE OPISKELIJAKSI GIMARAAN! Come to Study with Gimara!