Keskitason YKI – Tekstin ymmärtäminen

TULE OPISKELIJAKSI GIMARAAN! Come to Study with Gimara!

Monet ajattelevat, että YKIn tekstin ymmärtäminen on helpoin osa testiä. Testitekniikka on kuitenkin tekstin ymmärtämisessä hyvin tärkeä.

Gimaran kolme vinkkiä YKIn tekstin ymmärtämiseen:

  • Kello on sinun paras kaveri. Kun aloitat, katso kuinka monta tehtävää ja arvioi aika.
  • Lue aina ensin kysymykset, sitten etsi vastaukset.
  • Täytä vihko ja optinen lomake samaan aikaan. Jos olet epävarma, merkitse vihkoon kysymysmerkki ja palaa siihen, jos aikaa jää.

Tekstin ymmärtämisen treenejä on internetissä todella paljon. Tavallisesti ne myös kertovat, onko vastaus oikein vai väärin. Treenaa säännöllisesti tekstejä. Treenaa myös nopeutta. Mitä enemmän luet, sitä nopeampi olet.

English

Many people think that text understanding in YKI is the easiest part of the test. Test techniques is however very important.

Gimara’s three tips for YKI’s text understanding:

  • Clock is your best friend. When you start, check how many tasks you need to complete and estimate the time you will need for each.
  • Always read the questions first, then find the answers while reading.
  • Fill the booklet and optical form at the same time. If you are not sure about the answer, mark a question mark next to it (in the booklet) and get back to it if you have time.

There are plenty of text understanding tasks online. Usually they also tell you is your answer correct. Practice reading regularly. Practice also your speed. More you read, quicker you get.

 

Millainen testi on?

Testi kestää 60 minuuttia. Kaikki tekstit ovat oikeita aikuisen elämän tekstilajeja kuten kirje, ilmoitus tai uutinen.

Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä (abc tai oikein/väärin) tai avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymysten vastaukset laitetaan optiselle lomakkeelle. Sinulla ei ole extra-aikaa siirtää vastauksia, joten täytä lomaketta samaan aikaan kuin vihkoa. Avoimet kysymykset kirjoitat vihkoon. Kun vastaat avoimeen kysymykseen, tärkeää ei ole, onko sinulla kokonainen lause tai onko kaikki kirjaimet varmasti oikein. Tärkeää on, että olet löytänyt oikean vastauksen.

What the test is like?

The text understanding part takes 60 minutes. All the texts are real adult life genres such as a letter, an announcement or news.

Questions are multiple choice (abc or right/wrong) or open questions. Multiple choice questions are answered in the optical form. You don’t have extra time to transfer the answers so you need to fill the form at the same time that you fill the booklet. Open questions are answered in the booklet. When you answer to an open question, it is not important to write full sentences or to make sure your spelling is absolutely correct. More important is that you have found the right answer.

Gimaran YKI YouTubessa
LUE LISÄÄ PUHEEN YMMÄRTÄMINEN Read more, speech understanding
LUE LISÄÄ KIRJOITTAMINEN Read more, writing
LUE LISÄÄ PUHUMINEN, Read more, speaking

TREENAA:

Ylen Ykitreenit tekstin ymmärtäminen keskitaso

TULOSSA PIAN! GIMARAN OMA YKI-KIRJA!

esim

TULE OPISKELIJAKSI GIMARAAN! Come to Study with Gimara!